DOŁĄCZ DO NAS!

Chcesz dołączyć do grona Polskie IT dla Ukrainy? Masz pomysł jak usprawnić działania wolontariuszy i instytucji pomagających Ukrainie? Napisz do nas!

Cały czas pracujemy nad usprawnieniem pomocy i wdrożeniem działań długofalowych, takich jak:

 • Stworzenie i popularazacja narzędzi do walki z dezinformacją i fake newsami
 • Prace deweloperskie nad aplikacją dla wolontariuszy, którzy włączają się w pomoc uchodźcom, 
 • Wsparcie techniczne dla Konsulatu Ukrainy (aplikacja mobilna odporna na cyber ataki),
 • Wsparcie w obszarze telekomunikacji,
 • Wsparcie prawne w zatrudnieniu cudzoziemców i ułatwieniu legalizacji pobytu,
 • Pomoc w transporcie obywateli Ukrainy i zwierząt zza wschodniej granicy,
 • Pomoc medyczna, taktyczna i humanitarna,
 • I wiele więcej!

Firmy z całej Polski łączą się w grupy robocze na dedykowanym workspace na Slack, gdzie każdy może zgłosić potrzebę pomocy i zaoferować swoje wsparcie.

NAPISZ DO NAS!

  JOIN US!

  Do you want to join the group of Polish IT for Ukraine? Do you have an idea of how to improve the activities of volunteers and institutions helping Ukraine? Contact us! 

  We are constantly working on improving assistance and implementing long-term activities, such as: 

  • Creation and promotion of tools to fight disinformation and fake news,
  • Application development for volunteers who help refugees,
  • Technical support for the Consulate of Ukraine (mobile application resistant to cyber-attacks),
  • Support in the field of telecommunications,
  • Legal support in employing foreigners and facilitating the legalization of their stay,
  • Assistance in the transport of Ukrainian citizens and animals from across the eastern border,
  • Medical, tactical, and humanitarian assistance,
  • And a lot more!

  Companies from all over Poland form working groups on a dedicated workspace on Slack, where everyone can report the need for help and offer support.

  CONTACT US!

  I need an application or software to manage help for Ukraine and to support my voluntary activity.

   I need computer equipment for refugees from Ukraine.

    I need computer equipment for refugees from Ukraine.

     I need help with legalizing my stay, employment, or other legal issues.

      I need food products, clothing, footwear, medicine, and more.

       I need help with transporting my relatives and finding a place to stay.

       I am looking for a job in IT – Submit your application together with your Resume/experience description.

        I can create an application and software to manage aid for Ukraine and support voluntary activities.

         I can donate computer equipment to refugees from Ukraine.

          It can pass communication tools, walkie-talkies, telephones, and SIM cards

           I want to support the fundraising for the Foundation Ukraine.

           I will help as a translator/interpreter in Polish IT activities for Ukraine.

            I offer support to the staff and the Foundation Ukraine in matters of procurement

             Submit an offer with a job description, requirements, and salary

              Polish IT for Ukraine is a project initiated by SoDA – Polish IT Association for Business Owners , which unites over 170 Software Houses from all over Poland.
              The action is supported by:
              • The Foundation Ukraine under the patronage of the President of Wrocław and the Consulate of Ukraine in Poland
              • Entrepreneurs
              • Active IT organizations in Poland:
               • ITCorner 
               • Just Join IT
               • Tech to The Rescue
               • Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications (PIIT)
               • Western Pomerania ICT Cluster
               • Digital Poland Foundation 
               • #CyberMadeInPoland 
              • Volunteers
              • Production companies
              • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak law firm
              • They support us:
               • Grupa Euvic 
               • Asseco Poland 
               • Unity Group
               • RST Software
               • Spyrosoft 
               • 25wat 
               • KYOTU TEchnology 
               • Luxoft 
               • Iteo 
               • White Label Coders 

              The fundraising campaign is a charity campaign conducted by “Foundation Ukraine” registered in Wrocław, 50-079, ul. Ruska 46A / 201, REGON: 022164428, VAT: 8982203920, KRS: 0000463960. The money from the collection goes directly to the Foundation Ukraine account.